Tag Archives: Seminaras

"Projektų mugė 2020". Jau VI-ąjį kartą! Vilniuje! Dalinkis! Ateik pasižvalgyt! Pasisemk idėjų!

2020 m. balandžio 2 d. VGTU inžinerijos licėjuje (Antakalnio g. 120, Vilnius) vyks VI-oji Nacionalinė švietimo įstaigų projektų paroda – mini mokymai „Projektų mugė“, kurios tikslas sudaryti galimybes keistis gerąja projektinės veiklos patirtimi, pristatyti projektų teikiamą naudą bendruomenei, atskleisti ir paviešinti įvairių fondų lėšomis finansuojamų projektų vadovų ir dalyvių indėlį į švietimo kokybės gerinimą. Mugėje gali būti pristatomi mokyklos, miesto/regiono, nacionaliniai, tarptautiniai projektai.

Maloniai kviečiame projektus pristatyti ir savo patirtimi pasidalinti respublikos ikimokyklinių įstaigų, bendrojo lavinimo mokyklų, profesinio mokymo, neformaliojo švietimo įstaigų bendruomenių narius.

Mugės dalyviams bei lankytojams bus organizuojamos kūrybinės dirbtuvės, paskaitos, mini mokymai. Nemažai kūrybinių dirbtuvių bei veiklų bus orientuotos į mūsų jaunuosius mugės lankytojus.

MUGĖS NAUJIENA – jaunųjų mokslininkų sekcija, kurios tikslas – skatinti mokinių mokslino mąstymo ugdymą, formuojant argumentuotą mokinių raišką, racionalų pažiūrį į problemų sprendimus ir gebėjimą dalintis struktūrizuota pagrįsta informacija

(daugiau…)

"Projektų mugė 2020". Jau V-ąjį kartą! Dalinkis! Ateik pasižvalgyt! Pasisemk idėjų!

2020 m. vasario 18 d. Klaipėdos Gedminų progimnazijoje (Gedminų g. 3, Klaipėda) vyks V-oji Nacionalinė švietimo įstaigų projektų paroda – mini mokymai „Projektų mugė“, kurios tikslas sudaryti galimybes keistis gerąja projektinės veiklos patirtimi, pristatyti projektų teikiamą naudą bendruomenei, atskleisti ir paviešinti įvairių fondų lėšomis finansuojamų projektų vadovų ir dalyvių indėlį į švietimo kokybės gerinimą. Mugėje gali būti pristatomi mokyklos, miesto/regiono, nacionaliniai, tarptautiniai projektai.

Maloniai kviečiame projektus pristatyti ir savo patirtimi pasidalinti respublikos ikimokyklinių įstaigų, bendrojo lavinimo mokyklų, profesinio mokymo, neformaliojo švietimo įstaigų bendruomenių narius.

Mugės dalyviams bei lankytojams bus organizuojamos kūrybinės dirbtuvės, paskaitos, mini mokymai. Nemažai kūrybinių dirbtuvių bei veiklų bus orientuotos į mūsų jaunuosius mugės lankytojus.

Mugėje veiks Švietimo mainų paramos fondo konsultacijų centras, kuriame visi norintys galės pasikonsultuoti šio fondo administruojamų programų projektų rengimo, vykdymo, kitais aktualiais klausimais.

Mugę organizuoja VšĮ „Edukateka“, Klaipėdos Gedminų progimnazija, Švietimo mainų paramos fondas.

(daugiau…)

VšĮ „Edukateka“ - institucija, vykdanti mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-749 „Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos“ VšĮ „Edukateka“ akredituota 3 (trejiems) metams vykdyti mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą.

Institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos pažymos numeris  KT3-21.

Kviečiame ikimokyklinio, bendrojo bei profesinio ugdymo mokytojus, švietimo pagalbą teikiančius specialistus, administracijos atstovus, lektorius bendradarbiauti, teikti siūlymus bei pageidavimus dėl kvalifikacijos tobulinimo, metodinių renginių, teikti kvalifikacijos tobulinimo programas, metodinę medžiagą edukacinės patirties bankui.

Kviečiame susipažinti su mūsų įstaigos siūlomu Kvalifikacijos tobulinimo programų sąrašu:

http://emokytojas.lt/kvalifikacijos-tobulinimas/seminarai/

Visa informacija, susijusi su kvalifikacijos tobulinimu:

http://emokytojas.lt/

Jeigu norite bendradarbiauti, turite pasiūlymų, klausimų, prašome kreiptis:

info@edukateka.lt

Tel. +37062222232

saulius@edukateka.lt

Tel. +37068556351

 

Išmanioji “Edukateka”

Geg 24, 2017 | Posted by in IT, Nordplus Junior | 0

Gegužės 22 dieną Klaipėdos Simono Dacho progimnazijoje iKlasės organizuotame seminare Klaipėdos krašto mokytojams, besidomintiems išmaniosiomis technologijomis, buvo pristatytos technologijos bei IKT įrankiai, naudojami ugdymo procese bei projektinėje veikloje. Po įspūdingo S. Dacho progimnazijos teatro klasės spektaklio teatro mokytojas Karolis Makauskas pristatė animacijos bei virtualios realybės kūrimo galimybes vykdant „Erasmus+“ projektus, fizikos mokytoja Virginija Birenienė pristatė IKT įrankius, skaitmenines laboratorijas, iPad planšečių panaudojimo galimybes pamokose, Kuršėnų Pavenčių mokyklos anglų kalbos mokytoja Staselė Riškienė pristatė išmaniųjų programėlių kūrimo galimybes su TutoToons.

VšĮ „Edukateka“ mokytojai Gediminas Jonauskas bei Saulius Rudelis pristatė išmaniąsias technologijas, naudojamas informacinių technologijų užsiėmimuose, vykdomo Nordplus Junior programos projekto „Dare to share“ veiklas bei technologijų panaudojimo galimybes derinant su liaudies kultūra, vykdant projekto veiklas.

Seminarą vainikavo neformaliojo ugdymo, edukacinė, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir diskusijų prie virtuvės stalo veikla „Apple Pie“.

 

Paskaita             Virtuve

Tautiškumo ir tarptautiškumo dermė ugdyme

Rgp 30, 2016 | Posted by in Pasiekimai, Projektas | 0

Rugpjūčio 24-26 dienomis Vilniuje vyko tarptautinis kontaktinis seminaras „Tautiškumo ir tarptautiškumo dermė ugdyme“, kuriame dalyvavo lietuviai mokytojai, dirbantys Lietuvoje, Jungtinėje karalystėje, Norvegijoje, Vokietijoje, Airijoje, JAV, Islandijoje, Austrijoje, Belgijoje ir Ispanijoje. Seminaro tikslas – skatinti Lietuvos mokytojus, gyvenančius Lietuvoje ir už Lietuvos ribų, bendradarbiauti, kuriant nacionalinius „eTwinning“ projektus, taip plėtojant tautiškumo idėją tarptautiškumo kontekste. Seminaro metu mokytojas Saulius Rudelis pristatė mūsų įstaigos vykdytą projektą „Skirtingų kultūrų suvienyti…“, kuris buvo apdovanotas Nacionaliniu Kokybės ženkleliu.

Seminaro metu buvo užregistruotas projektas „Laiškas Lietuvai“, kuriuo bus siekiama skatinti lietuvybės puoselėjimą palaikant kultūrinius ryšius tarp Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių lietuvių. Projekte planuoja dalyvauti mokiniai iš Lietuvos, Jungtinės karalystės, Norvegijos, Islandijos, Jungtinių Amerikos Valstijų.

 

Tradicinių šokių forumas Klaipėdos etnokultūros centre

Bal 21, 2016 | Posted by in Uncategorized | 0

Balandžio 29-30 dienomis Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centras organizuoja tradicinių šokių forumą „Tradicinių šokių raiškos įvairovė ir darnumas“.

Renginiu siekiama aktualizuoti šiandieninę tradicinių šokių situaciją Lietuvoje, apžvelgti problematiką, aptarti tradicinių šokių mokymo metodikos trūkumo, sklaidos ir populiarinimo jaunimo tarpe klausimus, paliesti regioniškumo aspektus, aptarti tradicinio šokio raiškos galimybes bei įvairovę švietimo įstaigose, pasidalinti patirtimi, pasikeisti aktualia ir naudinga informacija. Pranešimus skaitys, diskutuos ir mokymus ves etnochoreografijos ekspertai ir praktikai iš Lietuvos ir Lenkijos.

Kviečiame tradicinių šokių forume dalyvauti choreografijos, etninės kultūros,  muzikos mokytojus, neformalaus ugdymo pedagogus bei visus besidominčius.

Dalyviams bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai (12 val.)

Registracija vyksta  ir informacija teikiama Klaipėdos etnokultūros centro tel. 8 46 210022

Tradicinių šokių forumą koordinuoja Rita Šukienė.

Forumo programa

Seminaras „Vakarų Lietuvos krašto dainų šventės repertuaro mokymas, aktualijos.“

Sau 24, 2016 | Posted by in Uncategorized | 0

Šių metų vasario 22 bei 26 dienomis, Klaipėdos jaunimo centre, Puodžių g. 1, Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras kartu su VšĮ „Edukateka“ rengia dviejų dalių kvalifikacijos tobulinimo seminarą „Vakarų Lietuvos krašto dainų šventės repertuaro mokymas, aktualijos.“
Seminaro tikslas – plėtoti bei pagilinti šokio, neformalaus švietimo mokytojų profesines, bendrąsias kompetencijas, padėti pasiruošti Vakarų Lietuvos krašto dainų šventei.

Vasario 22 d. (pirmadienį) 14 val. Klaipėdos jaunimo centro “Jungos” salėje bus pristatomi šokiai:
„Miško darbštuoliai“ (Ilona Stankevičienė, Eglė Kiškiūnienė)
„Lašeliai“ (Inga Palaitienė)
„Žvejų dukros“ (Esmeralda Zubrickienė)
„Ąžuolyno polka“ (Loreta Damijonaitytė, Gitana Puzinienė)
„Tu, kiškeli“ (Lina Klepeckaitė-Diržininkienė)

Vasario 26 d. (penktadienį) 14 val. Klaipėdos jaunimo centro “Vijurko” salėje bus pristatomi šokiai:
„Putpelių pyragas“ (Violeta Šleinienė, Laura Šleiniūtė)
„Tramtalis“ (Zita Daugėlienė, Diana Mockuvienė)
„Oi, tas uodas“ (Nijolė Gilienė, Saulius Rudelis)
„Pamario apvalcius“ (Valdas Paulauskas)
„Karvelio polka“ (Vilius Šleinius)

Seminaro kaina – 0,87 Eur (už pažymėjimą)
Registracija į seminarą https://goo.gl/czZ0eY

Seminaro vadovas – Saulius Rudelis

Mokymo ir mokymosi įgūdžių stiprinimas vykdant programos eTwinning projektus

Bal 7, 2015 | Posted by in Uncategorized | 0

Balandžio 2 dieną, Klaipėdos r. Dovilų pagrindinėje mokykloje vyko seminaras „Erasmus+ ir eTwinning programos integravimas į ugdymą“ Klaipėdos regiono pedagogams, kurį organizavo Švietimo mainų paramos fondas. Renginio tikslas – skatinti mokyklas aktyviai dalyvauti eTwinning programos veiklose bei skatinti mokyklų vadovus palaikyti eTwinning projektų vykdymą savo mokyklose.

Be kitų lektorių, šiame seminare dalyvavo ir mūsų įstaigos atstovas Saulius Rudelis, kuris skaitė pranešimą “Mokymo ir mokymosi įgūdžių stiprinimas vykdant programos eTwinning projektus” bei pristatė mokytojo profesinių kompetencijų tobulinimo, galimybes mokiniams įgyti bendrųjų ir dalykinių kompetencijų pagrindus, savo asmeninę patirtį vykdant programos eTwinning projektus.

Seminaras “Festivalio “Mes Lietuvos vaikai” šokio dalies repertuaro pristatymas ir mokymas. II dalis”

Vas 24, 2015 | Posted by in Uncategorized | 0
Šių metų kovo 3 dieną, Klaipėdos Gedminų progimnazijoje, Gedminų g. 3, Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras kartu su VšĮ „Edukateka“ rengia 6 akademinių valandų kvalifikacijos tobulinimo seminarą „Festivalio „Mes Lietuvos vaikai“ šokio dalies repertuaro pristatymas ir mokymas. II dalis“.
Seminaro tikslas – plėtoti bei pagilinti šokio, neformalaus švietimo mokytojų profesines, bendrąsias kompetencijas, padėti pasiruošti respublikinio festivalio „Mes Lietuvos vaikai“ šventiniam koncertui.
Lektoriai Saulius Rudelis, Nijolė Gilienė, Loreta Damijonaitytė, Gitana Puzinienė, Vaidotas Gilys
Seminaro kaina 0,87 Eur (už pažymėjimą)
Pradžia 13.00 val.