Suaugusiųjų šokių kolektyvas

Nei tarp jauno, nei tarp seno nesurastum tokio,

Kurs dainelės nemylėtų, ar nemėgtų ŠOKIO…

(B. Gražys)

Bendraminčių ir draugų būrys, susibūręs į liaudiškų šokių grupę „Spacierius“, jau skaičiuoja savo dvyliktus gyvavimo metus. Mūsų užsiėmimai – ne tik linksmos repeticijos, koncertai, šventės, festivaliai, bet ir  draugų būrys, šeimų bendravimas, laisvalaikis…

Programa skirta suaugusiems nuo 30 metų, siekiant ugdyti ir puoselėti liaudiško šokio tradicijas, etninį paveldą, propaguoti šokį, kaip saviraiškos ir bendravimo priemonę, laisvalaikio užimtumą. Taip pat tai suaugusiųjų žmonių gebėjimų tobulinimas, puoselėjant prigimtinį kinestetinį ir kūrybinį savitumą, formuojant bendrojo šokio įgūdžius; saviraiškos poreikių tenkinimas; specifinių – motorinių, pažinimo, šokio raiškos gebėjimų bei estetinio suvokimo plėtojimo; bendrosios, kultūrinės, meninės, kūrybingumo, iniciatyvumo kompetencijos ugdymas, atitinkantis suaugusiųjų žmonių amžių ir poreikius.

Užsiėmimai vyksta antradieniais ir ketvirtadieniais 19.00 – 20.30