Seminarai


Registracija

http://bit.ly/semireg Registracija į patvirtintaus kvalifikacijos tobulinimo renginius.

Vertinimas

http://bit.ly/semivert – Įvykusių kvalifikacijos tobulinimo renginių atsiliepimų ir vertinimo anketa. Prašome užpildyti, tai mums suteiks galimybę tobulėti. Dėkojame už Jūsų laiką.  

Švietimo įstaigoms galime pasiūlyti seminarus šiomis temomis:

 • „Artimesnis mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas: projektų ir skaitmeninių technologijų vaidmuo“**
 • “IKT įrankiai šiuolaikiškos pamokos kūrimui”
 • “Ugdymo efektyvinimas, kuriant palankias mokymo(si) aplinkas“.
 • “Projektas – kaip ugdymo ir mokymosi metodas. Projekto valdymo įrankiai”**
 • “Debesų technologijos įstaigos administravimui“ (mokyklos administracijai)
 • “Mobiliųjų įrenginių panaudojimo galimybės švietime“
 • “Tarpkultūrinės kompetencijos ugdymas: projektų ir skaitmeninių technologijų vaidmuo“
 • “Tiltas į mokymo(si) sėkmę ir kūrybiškumo ugdymą“
 • “Svetainių ir tinklaraščių kūrimas”
 • “IKT įrankiai XXI a. mokytojui: paprastai ir suprantamai”
 • “Ugdymo turinio valdymas pamokoje“**
 • “Kūrybiškumo galia: kai būti ir dirbti susilieja“
 • “Šiuolaikinių IT priemonių panaudojimas neformaliąjame švietime“
 • “IKT ir inovatyvūs ugdymo metodai Europoje. Panaudojimo galimybės ugdymo procese bei projektinėje veikloje”
 • “Mokau(si) kitaip“**
 • “Aktyvaus mokymo metodai. Integruoti projektai”
 • “Komandinis darbas – projektinės veiklos sėkmė”
 • “Praktiniai darbo su Exel programa pagrindai”
 • “Skaitmeniniai projektų rengimo įrankiai”
 • “Šiuolaikinių IKT panaudojimas šokio pamokose”
 • “Virtuali mokymosi aplinka pamokoje”
 • “Lietuvos vakarų krašto dainų šventės, skirtos Mažosios Lietuvos lietuvių dainų šventės 90- mečiui, repertuaro mokymas, aktualijos”
 • “Interaktyvios lentos naudojimas įgyvendinant atnaujintas bendrąsias programas”
 • “Kultūrinės veiklos organizavimas. Kultūros projektų valdymas”

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis info@edukateka.lt . Seminarų dalyviams išduodame kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus.

**akredituota programa