Jaunimo šokių kolektyvas

Sueiti draugėn – pradžia, eiti drauge – jau pažanga, dirbti draugėje – pasiekimas!  Draugų būrys, mylintis lietuvišką tautinį šokį, susibūrė į kolektyvą „Samborinis“. Nors kolektyvas skaičiuoja tik trečiuosius veiklos metus, šokėjai su entuziazmu priima ir mokosi smagių šokio kompozicijų, įpindami savo asmeninio žavesio ir charakterio. Repeticijose aidi muzika ir juokas. Kelionėse skamba dainos ir įspūdžiai. Koncertuose smagiai sukamės šokio žingsneliais draugų būryje!

Programa skirta jaunimui nuo 18 metų, siekiant ugdyti ir puoselėti liaudiško šokio tradicijas, etninį paveldą, propaguoti šokį, kaip saviraiškos ir bendravimo priemonę, laisvalaikio užimtumą. Taip pat tai jaunimo gebėjimų tobulinimas, puoselėjant prigimtinį kinestetinį ir kūrybinį savitumą, formuojant bendrojo šokio įgūdžius; saviraiškos poreikių tenkinimas; specifinių – motorinių, pažinimo, šokio raiškos gebėjimų bei estetinio suvokimo plėtojimo; bendrosios, kultūrinės, meninės, kūrybingumo, iniciatyvumo kompetencijos ugdymas, atitinkantis jaunimo amžių ir poreikius.

Užsiėmimai vyksta pirmadieniais 20.00 – 21.30