Anglų kalbos studija

Šia programa siekiama leisti mokiniui išbandyti save įvairiose kalbinėse situacijose, o taip pat suteikti naujų žinių, praktinių įgūdžių bei pagilinti jau įgytas 10-15 metų vaikų pamatines anglų kalbos žinias. Programos taikymo metu bus taikomi įvairūs metodai, tobulinami skaitymo, klausymo, rašymo ir kalbėjimo gebėjimai atliekant užduotis grupėse, porose ar pristatant tam tikras pateiktis naudojant IKT. Tai padės ugdyti savarankišką, atsakingą ir kūrybišką žmogų, skatins atskleisti programos dalyvių asmeninius, elgesio ir bendravimo, tarpkultūrinius bei organizacinius įgūdžius reikalingus kūrybingai dalyvauti bendruomenės gyvenime.

Kaina: 15 €/mėn