Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Anglų kalbos kursai

Šiomis dienomis nepakanka vien anglų kalbos pagrindų ar elementarių frazių. Mokant ją, atsiveria galimybės konkuruoti darbo rinkoje, užmegzti ryšius su partneriais iš užsienio šalių ir laisviau jaustis kelionių metu: daugumoje šalių susikalbėsite anglų kalba. Anglų kalbos kursai suaugusiems grupėse yra puikus įrankis siekiant pagerinti savo žinių lygį.

VšĮ „Edukateka“ kviečia į 40 valandų anglų kalbos kursus pagal Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programą. Šiuose kursuose siūlome galimybę išmokti kalbėti anglų kalba arba patobulinti jau turimus bendruosius anglų kalbos gebėjimus ir bendravimo įgūdžius, reikalingus sėkmingam bendravimui kasdienėse gyvenimo situacijose. Bendrinės anglų kalbos kursas – tai populiariausias anglų kalbos mokymosi kursas, skirtas praturtinti anglų kalbos žodyną, išmokti taikyti pagrindines gramatines taisykles, lavinti kalbėjimo įgūdžius, teikiant prioritetą kalbėjimui. Kursas grupėse – tai pamokos, kurias jūs lankote kartu su kitais kursų dalyviais.

Grupės dydis iki 10 žmonių. Kursų trukmė – 10 darbo dienų.

Kursų kaina – 160 eurų.

Baigus kursus išduodamas kursų baigimo pažymėjimas


Suaugusių šokio kolektyvas

Bendraminčių ir draugų būrys, susibūręs į liaudiškų šokių grupę „Spacierius”, jau skaičiuoja savo dvyliktus gyvavimo metus. Mūsų užsiėmimai – ne tik linksmos repeticijos, koncertai, šventės, festivaliai, bet ir  draugų būrys, šeimų bendravimas, laisvalaikis…

Programa skirta suaugusiems nuo 30 metų, siekiant ugdyti ir puoselėti liaudiško šokio tradicijas, etninį paveldą, propaguoti šokį, kaip saviraiškos ir bendravimo priemonę, laisvalaikio užimtumą. Taip pat tai suaugusių žmonių gebėjimų tobulinimas, puoselėjant prigimtinį kinestetinį ir kūrybinį savitumą, formuojant bendrojo šokio įgūdžius; saviraiškos poreikių tenkinimas; specifinių – motorinių, pažinimo, šokio raiškos gebėjimų bei estetinio suvokimo plėtojimo; bendrosios, kultūrinės, meninės, kūrybingumo, iniciatyvumo kompetencijos ugdymas, atitinkantis suaugusių žmonių amžių ir poreikius.

Užsiėmimai vyksta antradieniais ir ketvirtadieniais 19.00 – 20.30

Jaunimo šokių kolektyvas

Sueiti draugėn – pradžia, eiti drauge – jau pažanga, dirbti draugėje – pasiekimas! 
Draugų būrys, mylintis lietuvišką tautinį šokį, susibūrė į kolektyvą „Samborinis“. Nors kolektyvas skaičiuoja tik trečiuosius veiklos metus, šokėjai su entuziazmu priima ir mokosi smagių šokio kompozicijų, įpindami savo asmeninio žavesio ir charakterio.
Repeticijose aidi muzika ir juokas. Kelionėse skamba dainos ir įspūdžiai. Koncertuose smagiai sukamės šokio žingsneliais draugų būryje!

Programa skirta jaunimui nuo 18 metų, siekiant ugdyti ir puoselėti liaudiško šokio tradicijas, etninį paveldą, propaguoti šokį, kaip saviraiškos ir bendravimo priemonę, laisvalaikio užimtumą. Taip pat tai jaunimo gebėjimų tobulinimas, puoselėjant prigimtinį kinestetinį ir kūrybinį savitumą, formuojant bendrojo šokio įgūdžius; saviraiškos poreikių tenkinimas; specifinių – motorinių, pažinimo, šokio raiškos gebėjimų bei estetinio suvokimo plėtojimo; bendrosios, kultūrinės, meninės, kūrybingumo, iniciatyvumo kompetencijos ugdymas, atitinkantis jaunimo amžių ir poreikius.

Užsiėmimai vyksta pirmadieniais 20.00 – 21.30