Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

3


Anglų kalbos kursai

Primiršote kadaise gerai mokėtą anglų kalbą? O gal niekada jos nesimokėte, bet turite svajonę susikalbėti angliškai? Užsienio kalbos mokėjimas atveria daugiau galimybių ir leidžia išvengti nepatogių situacijų. Kursų metu simuliacijos sukurs palankią kalbinę atmosferą, o praktiniai užsiėmimai vyks tarsi pokalbiai realiose situacijose.

 • Šnekamosios kalbos lavinimas
 • Reguliariai tikrinama mokymosi pažanga

Kursai vyksta Trečiadieniais  nuo 19:30 val ir Penktadieniais nuo 9:00 (ryte)

Kaina 50 €/mėn


Suaugusių šokio kolektyvas

Nei tarp jauno, nei tarp seno nesurastum tokio,

Kurs dainelės nemylėtų, ar nemėgtų ŠOKIO…

(B. Gražys)

Bendraminčių ir draugų būrys, susibūręs į liaudiškų šokių grupę “Spacierius”, jau skaičiuoja savo šeštus gyvavimo metus. Mūsų užsiėmimai – ne tik linksmos repeticijos, koncertai, šventės, festivaliai, bet ir  draugų būrys, šeimų bendravimas, laisvalaikis…

Programa skirta suaugusiems nuo 30 metų, siekiant ugdyti ir puoselėti liaudiško šokio tradicijas, etninį paveldą, propaguoti šokį, kaip saviraiškos ir bendravimo priemonę, laisvalaikio užimtumą. Taip pat tai suaugusių žmonių gebėjimų tobulinimas, puoselėjant prigimtinį kinestetinį ir kūrybinį savitumą, formuojant bendrojo šokio įgūdžius; saviraiškos poreikių tenkinimas; specifinių – motorinių, pažinimo, šokio raiškos gebėjimų bei estetinio suvokimo plėtojimo; bendrosios, kultūrinės, meninės, kūrybingumo, iniciatyvumo kompetencijos ugdymas, atitinkantis suaugusių žmonių amžių ir poreikius.

Užsiėmimai vyksta antradienį – ketvirtadienį 19.00 – 20.30

Jaunimo šokių kolektyvas

Sueiti draugėn – pradžia, eiti drauge – jau pažanga, dirbti draugėje – pasiekimas! 
Draugų būrys, mylintis lietuvišką tautinį šokį, susibūrė į kolektyvą “Samborinis“. Nors kolektyvas skaičiuoja tik trečiuosius veiklos metus, šokėjai su entuziazmu priima ir mokosi smagių šokio kompozicijų, įpindami savo asmeninio žavesio ir charakterio.
Repeticijose aidi muzika ir juokas. Kelionėse skamba dainos ir įspūdžiai. Koncertuose smagiai sukamės šokio žingsneliais draugų būryje!

Programa skirta jaunimui nuo 18 metų, siekiant ugdyti ir puoselėti liaudiško šokio tradicijas, etninį paveldą, propaguoti šokį, kaip saviraiškos ir bendravimo priemonę, laisvalaikio užimtumą. Taip pat tai jaunimo gebėjimų tobulinimas, puoselėjant prigimtinį kinestetinį ir kūrybinį savitumą, formuojant bendrojo šokio įgūdžius; saviraiškos poreikių tenkinimas; specifinių – motorinių, pažinimo, šokio raiškos gebėjimų bei estetinio suvokimo plėtojimo; bendrosios, kultūrinės, meninės, kūrybingumo, iniciatyvumo kompetencijos ugdymas, atitinkantis jaunimo amžių ir poreikius.

Užsiėmimai vyksta antradienį – trečiadienį 20.30 – 22.00


Seminarai

Švietimo įstaigoms galime pasiūlyti seminarus šiomis temomis:

 • „Artimesnis mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas: projektų ir skaitmeninių technologijų vaidmuo“**
 • “IKT įrankiai šiuolaikiškos pamokos kūrimui”
 • “Ugdymo efektyvinimas, kuriant palankias mokymo(si) aplinkas“.
 • “Projektas – kaip ugdymo ir mokymosi metodas. Projekto valdymo įrankiai”**
 • “Debesų technologijos įstaigos administravimui“ (mokyklos administracijai)
 • “Mobiliųjų įrenginių panaudojimo galimybės švietime“
 • “Tarpkultūrinės kompetencijos ugdymas: projektų ir skaitmeninių technologijų vaidmuo“
 • “Tiltas į mokymo(si) sėkmę ir kūrybiškumo ugdymą“
 • “Svetainių ir tinklaraščių kūrimas”
 • “IKT įrankiai XXI a. mokytojui: paprastai ir suprantamai”
 • “Ugdymo turinio valdymas pamokoje“**

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis info@edukateka.lt . Seminarų dalyviams išduodame kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus.

**akredituota programa