Apie

VšĮ „Edukateka“ – švietimo ir mokslo institucija, dirbanti pagal neformaliojo vaikų, jaunimo bei suaugusiųjų švietimo programas.
VšĮ „Edukateka“ 6 – 18 metų vaikams ir jaunimui siūlo rinktis bei turiningai leisti laisvalaikį, ugdyti savo kūrybinius sugebėjimus anglų kalbos, šokio, informacinių technologijų, fotografijos ir dizaino studijose, lyderystės, projektinės veiklos įgūdžius ugdytis Jaunojo lyderio studijoje.
Jaunimui (18+) siūlome dalyvauti liaudiškų šokių kolektyvo „Samborinis“ veikloje, o vaikų tėveliams bei kitiems mylintiems liaudišką šokį – vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvo „Spacierius“ veikloje. Kolektyvų nariai dalyvauja miesto, respublikos šventėse, festivaliuose, konkursuose.
VšĮ „Edukateka“, akredituota institucija, vykdanti mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, švietimo darbuotojams, tėvams veda paskaitas, seminarus, organizuoja metodines dienas jiems aktualiomis temomis, dalyvauja ir vykdo projektus, tarp jų ir socialinį projektą švietimo bendruomenėms projektumuge.lt

Vizija

Tapti organizacija, teikiančia įvairiapusiškas, kompleksines ir kokybiškas švietimo bei edukacines paslaugas, įtraukiant visas suinteresuotas organizacijas, formalias ir/ar neformalias grupes bei plėtojant vietinius ir tarptautinius partnerystės tinklus.

Misija

Sudaryti sąlygas vaikams, jaunuoliams bei suaugusiesiems  atskleisti savo prigimtines galias, ugdyti gebėjimus, skatinti jų bendradarbiavimą, kūrybiškumą, iniciatyvumą, nuolatinį tobulinimąsi ir ruošti spręsti ateities iššūkius.

Uždavinai:

  • Tenkinti viešuosius interesus, vykdant švietimo, kultūrinę, socialinės pagalbos teikimo paslaugas;
  • Organizuoti, vykdyti konferencijas, seminarus, mokymus ir kultūrinius renginius; 
  • Organizuoti, vykdyti kultūros, švietimo, visuomenės komunikavimo sričių projektus;
  • Vystyti bendradarbiavimą su Lietuvos ir tarptautinėmis organizacijomis, vykdančiomis kultūros, švietimo projektus.

VšĮ „Edukateka“ steigėjai – aukštos kvalifikacinės kategorijos pedagogai, turintys ilgametės pedagoginės ir vadybinės darbo patirties formaliojo bei neformaliojo švietimo srityse. Savo kompetencijas tobulina  dalyvaudami ne tik kursuose ir seminaruose Lietuvoje, bet ir kūrybinėse dirbtuvėse Belgijoje, Suomijoje, Austrijoje, seminaruose bei stažuotėse Portugalijoje, Izraelyje, Jungtinėje Karalystėje, Čekijos Respublikoje, Vokietijoje, Graikijoje, Gruzijoje, Liuksemburge, Armėnijoje, stebėdami kolegų darbą ir semdamiesi patirties Rumunijoje, Turkijoje, Latvijoje, Ispanijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje, Norvegijoje, Graikijoje, Estijoje, Italijoje.

Nemaža patirtis yra sukaupta vykdant, koordinuojant bei administruojant respublikinius ir tarptautinius projektus, kurie yra pelnę aukščiausius apdovanojimus Lietuvoje ir Europoje.

Savo pedagogine patirtimi „Edukateka“ steigėjai dalinasi skaitydami pranešimus respublikinėse, tarptautinėse teorinėse-praktinėse, mokslinėse konferencijose, vesdami praktinius užsiėmimus bei seminarus, publikuodami savo medžiagą metodiniuose leidiniuose.

Švietimas – mūsų prioritetas. VšĮ „Edukateka“ įsteigta tam, kad galėtume Jums padėti inicijuoti, rengti ir įgyvendinti priemones, užtikrinančias palankias aplinkybes vaikų ir jaunimo ugdymui, sudarant sąlygas vaikų ir jaunimo saviraiškos poreikių tenkinimui, ugdant kūrybines galias ir gebėjimus, tobulinant savo kompetencijas bei darbo su ugdytiniais veiklos formas.

Mūsų principai – bendravimas ir bendradarbiavimas, dalijantis sukaupta patirtimi, žiniomis bei idėjomis. Tai mūsų manymu padėtų ne tik labiau tobulėti, praplėsti bendraminčių ratą, bet ir išmokti prisiimti atsakomybę už save, derinti asmeninius ir visuomeninius interesus, kurti ateitį, atrasti save, sukuriant pridėtinę vertę.

Mes esame imlūs naujovėms, pilni jėgų ir entuziazmo.