Neformaliojo vaikų švietimo programos

Kviečiame mokyklinio amžiaus vaikus lankyti neformalaus ugdymo užsiėmimus (būrelius).Anglų kalbos studija mažiesiems

Ši programa yra skirta vaikams, kurie tik ką pradėjo arba dar nepradėjo mokytis anglų kalbos. Užsiėmimų metu ugdytiniai žengs pirmuosius žingsnius užsienio kalbos mokymosi kelyje, susipažins su esminėmis ir pagrindinėmis anglų kaip užsienio kalbos subtilybėmis, pažins kultūrinius skirtumus ir panašumus. Programos taikymo metu bus taikomi įvairūs metodai, tobulinami skaitymo, klausymo, rašymo ir kalbėjimo gebėjimai atliekant užduotis grupėse, porose ar pristatant tam tikrus savarankiškai namuose atliktus darbus. Tai leis vaikams sužadinti tolimesnį smalsumą, žingeidumą bei norą domėtis anglų kalba ateityje, ugdyti savarankišką, atsakingą ir kūrybišką asmenybę, gebančią efektyviai save realizuoti bendruomenės gyvenime.

Kaina: 15 €/mėn *


Anglų kalbos studija

Šia programa siekiama leisti mokiniui išbandyti save įvairiose kalbinėse situacijose, o taip pat suteikti naujų žinių, praktinių įgūdžių bei pagilinti jau įgytas 10-15 metų vaikų pamatines anglų kalbos žinias. Programos taikymo metu bus taikomi įvairūs metodai, tobulinami skaitymo, klausymo, rašymo ir kalbėjimo gebėjimai atliekant užduotis grupėse, porose ar pristatant tam tikras pateiktis naudojant IKT. Tai padės ugdyti savarankišką, atsakingą ir kūrybišką žmogų, skatins atskleisti programos dalyvių asmeninius, elgesio ir bendravimo, tarpkultūrinius bei organizacinius įgūdžius reikalingus kūrybingai dalyvauti bendruomenės gyvenime.

Kaina: 15 €/mėn *


Vaikų šokio studija 'Aušrinė'

Programa skirta vaikams ir jaunuoliams, siekiant supažindinti vaikus su charakterinio, klasikinio, šiuolaikinio, disco šokio pradmenimis, ugdyti ir puoselėti liaudiško šokio tradicijas, etninį paveldą, propaguoti šokį, kaip saviraiškos ir bendravimo priemonę, laisvalaikio užimtumą. Taip pat tai ugdytinių gebėjimų tobulinimas, puoselėjant prigimtinį ugdytinių kinestetinį ir kūrybinį savitumą, formuojant bendrojo šokio įgūdžius; saviraiškos poreikių tenkinimas, ugdant kūrybišką, emocingą, aktyvią, sugebančią bendrauti, kurti ir džiaugtis, galinčią išreikšti savo gebėjimus, tikrąsias vertybes asmenybę; specifinių – motorinių, pažinimo, šokio raiškos gebėjimų bei estetinio suvokimo plėtojimo; bendrosios, kultūrinės, meninės, kūrybingumo, iniciatyvumo kompetencijos ugdymas, atitinkantis vaikų amžių ir poreikius. Programos metu studijos nariams (ugdytiniams) bus suteikiama galimybė išmokti ir atlikti sceninius šokius, žaidimus, kartu improvizuoti, perteikti šokio idėją bei charakterį.

Kaina: 10 €/mėn *

 


IT studija

Ši programa, skirta 11 – 16 m. vaikams, ugdys mokinių kompiuterinį raštingumą, skatins žingeidumą, saviraišką ir kūrybingumą naudojant kompiuterines technologijas. Planuojama ugdytinius mokyti programuoti ir kurti internetinę svetainę tinkle. Dirbdami kompiuterine programa, vaikai susipažins su pagrindinėmis algoritmų konstrukcijomis ir sąvokomis, taip pat išmoks savo svetainėje talpinti sukurtus projektus. IT studijos programa padės vaikams suprasti, kad kompiuteris skirtas ne tik žaisti internetinius žaidimus ar ieškoti informacijos internete, bet ir patiems kurti produktus, galinčius sudominti ir kitus asmenis. Programos vykdymo metu bus ugdomas loginis mąstymas, sumanumas, dėmesio koncentracija, kūrybiškumas, atmintis, lavinami informacinių technologijų pagrindai. Vaikai įgis komunikacinius, informacinių technologijų įgūdžius ir žinias, kurios leis gyventi visavertį gyvenimą žinių visuomenėje.

Kaina: 10 €/mėn *


Jaunojo lyderio studija

Sprendžiant vaikų ir jaunimo problemas, tokias kaip pasyvumas, motyvacijos neturėjimas, savo interesų ir poreikių neidentifikavimas, labai svarbu skatinti moksleivių aktyvų socialinį dalyvavimą. Jeigu mokiniai dalyvauja socialiniame savo aplinkos gyvenime, yra didelė tikimybė, jog suaugę jie taps aktyviais piliečiais ir įprastinėje pilietinėje veikloje. Socialinis dalyvavimas suteikia moksleiviams reikalingos asmeninės patirties, o tokios savybės kaip pasitikėjimas savimi, pozityvus-kūrybiškas mąstymas, atsakomybė ir iniciatyvumas, optimizmas taip pat ugdomos per patyrimą. “Jaunojo lyderio studija” – vaikų ir jaunimo ugdymo programa, kur jauniems žmonėms suteikiama galimybė išbandyti save įvairiose srityse, realizuoti / patikrinti svajones įgyjant žinių ir patirties. “Jaunojo lyderio studijoje” sudaromos sąlygos vaikams ir jaunimui susipažinti su informacijos analizės, minčių dėstymo bei pateikimo principais, etiketu, sveika gyvensena, projektine veikla, meno paslaptimis. Tai pirmieji žingsneliai kelyje į lyderystę. Kiekvienas vaikas yra unikalus ir vertingas, todėl šia programa siekiama padėti sąmoningai atsiskleisti, būti ne gyvenimo stebėtoju, o kūrėju, taip pat šia programa siekiama paskatinti moksleivius kūrybiškai įvertinti savo aplinką, imtis iniciatyvos patiems kurti savo, mokyklos ar bendruomenės gyvenimą.

Kaina: 10 €/mėn *


Teatro studija

Ugdymas teatru. Programa skirta 8 – 12 metų amžiaus moksleiviams, siekiant ugdyti ir puoselėti teatro meno bei vaidybos pagrindais, skatinti kūrybiškumą, ugdyti vaikų meninę brandą, estetinį suvokimą. Propaguoti teatrą kaip saviraiškos ir bendravimo priemonę, laisvalaikio užimtumą.
Taip pat šioje programoje bus lavinama ugdytinių fantazija – su teatro mokytojo pagalba patys jauni žmonės kurs etiudus ir eksperimentuos teatro srityje. Naudojant improvizacinio teatro priemones ugdytiniai įgis daugiau pasitikėjimo savimi, scenoje išgyvens gyvenimiškas situacijas ir taip pasiruoš savarankiškam gyvenimui. Vaikai savanoriškai, laisvai rinksis siūlomą ugdymo teatru meno programą, veiklas. Lankys užsiėmimus, repeticijas. Lavins balsą, kūno plastiką, kurs etiudus. Dalyvaus grupiniuose ir individualiuose užsiėmimuose, bei viešuose pasirodymuose.
Programos įgyvendinimo sėkmė labai priklausys nuo vaikų savanoriškumo, fizinio pasiruošimo, saviraiškos gebėjimo, pasitikėjimo savimi.

Kaina: 10 €/mėn *


FOTO studija

Skaitmeniniame amžiuje, fotografija tapo viena populiariausių šiuolaikinio meno raiškos formų, todėl labai svarbu vystyti šiuolaikinio meno kalbą, pritraukiant jaunus kūrėjus, sukuriant modernią, dinamiška ir pažangią mokymosi programą, kurioje vaikai kryptingai tenkintų savo pažinimo poreikį bei norą save realizuoti, kūrybiškai eksperimentuojant su pačiu savimi. Kūryba vaikams, tai ne tik produktyvus laisvalaikio praleidimo būdas, tai bendravimo bei savęs pažinimo priemonė. Ši programa skirta 7-10 metų mokiniams. Mokymosi pradžioje mokiniai supažindinami su fotografijos technologijų raida, pagrindiniais fotoaparatų parametrais, fotografijos technikos galimybėmis. Programai įpusėjus, puoselėjama kūrybiškumo laisvė. Vaikai mokomi eksperimentuoti, pažinti ir išbandyti įvairias fotografavimo technikas bei kūrybiškai jas taikyti. Mokiniai skatinami domėtis šiuolaikinių menininkų kūrybą, lankyti fotografijos parodas, organizuoti savų kūrinių ekspozicijas viešose erdvėse. Programos pabaigoje atliekamas baigiamasis darbas, naudojant kiekvienam mokiniui tinkamiausias meninės išraiškos priemones. Skatinama mokinių asmeninė saviraiška, individuali pozicija, perteikiant savitą koncepciją sukurtame meno kūrinyje. Programoje pateiktos užduotys sudaro sąlygas ugdyti kiekvieno asmens menines savybes ir patirti kūrybos džiaugsmą nuo idėjos iki meno kūrinio įgyvendinimo. Ši mokymosi programa skatina aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime, praturtinant aplinką savo meninės kūrybos darbais.

Kaina: 10 €/mėn *


Vaikų modernaus šokio studija

Modernaus šokio programa pritaikyta vaikams turintiems įvairią šokio patirtį, taip pat suteikia galimybę vaikams, neturintiems jokios šokio patirties, išbandyti save naujoje meninėje veikloje. Programa apima svarbiausias šokio žinias, veiklas. Vaikai mokydamiesi šokio galės susiformuoti teigiamą nuomonę ir norą domėtis šokiu, įgyti žinių ir supratimo, gebėjimų šokti. Susipažins su šiuolaikiniu, ritminiu šokiu per praktiką ir teoriją. Lavins suvokimą apie taisyklingą laikyseną, judesio svarbą. Plėtos kinestetines kūno galias. Įgys kultūrinės kompetencijos pagrindus, reikalingus kūrybingai dalyvauti bendruomenės gyvenime. Dalyvaudami programoje vaikai bus skatinami domėtis šokiu, aktyviai dalyvauti vykdant programos tikslą. Programos metu vaikai vykdys ne tik vadovo nurodymus, bet ir bus skatinami generuoti idėjas susijusias su choreografinių kompozicijų kūrimu, muzikos, rūbų parinkimu, pamokų pateikimu, jų turiniu. Taip pat galės teikti pasiūlymus kur ir kokiuose renginiuose jie norėtų sudalyvauti.

Kaina: 10 €/mėn *

Užsiėmimų tvarkaraštis

 

 

Raktiniai žodžiai:

Neformalaus ugdymo krepšelis Klaipėda, užsiėmimai po pamokų Klaipėda, Anglų kalbos pamokos, Informacinių technologijų pamokos, Robotika, Fotografija, Arduino, Programavmo pamokos vaikams Klaipėda, Kokybiškas laisvalaikis Klaipėda, užklasinė veikla, ugdymas, Lietuvių liaudies šokių kolektyvas, Šokio užsiėmimai Klaipėdoje, Šokio pamokos vaikams nuo 3 metų, Ankstyvasis ugdymas Klaipėdoje, Modernus šokis Klaipėda, Teatro pamokėlės vaikams, Pamokos po pamokų, Neformalus ugdymas Klaipėdoje, Vaikų užimtumas, Mokinių lyderystės kursai,  Robotikos užsiėmimai, 3d modeliavimas, 3d spausdintuvas, Žaidimų kūrimo pamokos Klaipėdoje, Būreliai klaipėdoje, studijos Klaipėda,