Neformaliojo vaikų švietimo programos

Kviečiame mokyklinio amžiaus vaikus lankyti neformalaus ugdymo užsiėmimus (būrelius).

Smulkesnė informacija telef. +37062222232

el. paštu info@edukateka.lt


Anglų kalbos studija

Šia programa siekiama leisti mokiniui išbandyti save įvairiose kalbinėse situacijose, o taip pat suteikti naujų žinių, praktinių įgūdžių bei pagilinti jau įgytas 10-15 metų vaikų pamatines anglų kalbos žinias. Programos taikymo metu bus taikomi įvairūs metodai, tobulinami skaitymo, klausymo, rašymo ir kalbėjimo gebėjimai atliekant užduotis grupėse, porose ar pristatant tam tikras pateiktis naudojant IKT. Tai padės ugdyti savarankišką, atsakingą ir kūrybišką žmogų, skatins atskleisti programos dalyvių asmeninius, elgesio ir bendravimo, tarpkultūrinius bei organizacinius įgūdžius reikalingus kūrybingai dalyvauti bendruomenės gyvenime.

Kaina: 15 €/mėn *


Vaikų šokio studija 'Aušrinė'

Programa skirta vaikams ir jaunuoliams, siekiant supažindinti vaikus su charakterinio, klasikinio, šiuolaikinio, disco šokio pradmenimis, ugdyti ir puoselėti liaudiško šokio tradicijas, etninį paveldą, propaguoti šokį, kaip saviraiškos ir bendravimo priemonę, laisvalaikio užimtumą. Taip pat tai ugdytinių gebėjimų tobulinimas, puoselėjant prigimtinį ugdytinių kinestetinį ir kūrybinį savitumą, formuojant bendrojo šokio įgūdžius; saviraiškos poreikių tenkinimas, ugdant kūrybišką, emocingą, aktyvią, sugebančią bendrauti, kurti ir džiaugtis, galinčią išreikšti savo gebėjimus, tikrąsias vertybes asmenybę; specifinių – motorinių, pažinimo, šokio raiškos gebėjimų bei estetinio suvokimo plėtojimo; bendrosios, kultūrinės, meninės, kūrybingumo, iniciatyvumo kompetencijos ugdymas, atitinkantis vaikų amžių ir poreikius. Programos metu studijos nariams (ugdytiniams) bus suteikiama galimybė išmokti ir atlikti sceninius šokius, žaidimus, kartu improvizuoti, perteikti šokio idėją bei charakterį.

Kaina: 10 €/mėn *


IT studija

Ši programa, skirta 10 – 16 m. vaikams, ugdys mokinių kompiuterinį raštingumą, skatins žingeidumą, saviraišką ir kūrybingumą naudojant kompiuterines technologijas. Planuojama ugdytinius mokyti programuoti ir kurti internetinę svetainę tinkle. Dirbdami kompiuterine programa, vaikai susipažins su pagrindinėmis algoritmų konstrukcijomis ir sąvokomis, taip pat išmoks savo svetainėje talpinti sukurtus projektus. IT studijos programa padės vaikams suprasti, kad kompiuteris skirtas ne tik žaisti internetinius žaidimus ar ieškoti informacijos internete, bet ir patiems kurti produktus, galinčius sudominti ir kitus asmenis. Programos vykdymo metu bus ugdomas loginis mąstymas, sumanumas, dėmesio koncentracija, kūrybiškumas, atmintis, lavinami informacinių technologijų pagrindai. Vaikai įgis komunikacinius, informacinių technologijų įgūdžius ir žinias, kurios leis gyventi visavertį gyvenimą žinių visuomenėje.

Kaina: 10 €/mėn *


FOTO studija

Skaitmeniniame amžiuje, fotografija tapo viena populiariausių šiuolaikinio meno raiškos formų, todėl labai svarbu vystyti šiuolaikinio meno kalbą, pritraukiant jaunus kūrėjus, sukuriant modernią, dinamiška ir pažangią mokymosi programą, kurioje vaikai kryptingai tenkintų savo pažinimo poreikį bei norą save realizuoti, kūrybiškai eksperimentuojant su pačiu savimi. Kūryba vaikams, tai ne tik produktyvus laisvalaikio praleidimo būdas, tai bendravimo bei savęs pažinimo priemonė. Ši programa skirta 7-10 metų mokiniams. Mokymosi pradžioje mokiniai supažindinami su fotografijos technologijų raida, pagrindiniais fotoaparatų parametrais, fotografijos technikos galimybėmis. Programai įpusėjus, puoselėjama kūrybiškumo laisvė. Vaikai mokomi eksperimentuoti, pažinti ir išbandyti įvairias fotografavimo technikas bei kūrybiškai jas taikyti. Mokiniai skatinami domėtis šiuolaikinių menininkų kūrybą, lankyti fotografijos parodas, organizuoti savų kūrinių ekspozicijas viešose erdvėse. Programos pabaigoje atliekamas baigiamasis darbas, naudojant kiekvienam mokiniui tinkamiausias meninės išraiškos priemones. Skatinama mokinių asmeninė saviraiška, individuali pozicija, perteikiant savitą koncepciją sukurtame meno kūrinyje. Programoje pateiktos užduotys sudaro sąlygas ugdyti kiekvieno asmens menines savybes ir patirti kūrybos džiaugsmą nuo idėjos iki meno kūrinio įgyvendinimo. Ši mokymosi programa skatina aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime, praturtinant aplinką savo meninės kūrybos darbais.

Kaina: 10 €/mėn *

Užsiėmimų tvarkaraštis

 

 

Raktiniai žodžiai:

Neformalaus ugdymo krepšelis Klaipėda, užsiėmimai po pamokų Klaipėda, Anglų kalbos pamokos, Informacinių technologijų pamokos, Robotika, Fotografija, Arduino, Programavmo pamokos vaikams Klaipėda, Kokybiškas laisvalaikis Klaipėda, užklasinė veikla, ugdymas, Lietuvių liaudies šokių kolektyvas, Šokio užsiėmimai Klaipėdoje, Pamokos po pamokų, Neformalus ugdymas Klaipėdoje, Vaikų užimtumas, Mokinių lyderystės kursai,  Robotikos užsiėmimai, 3d modeliavimas, 3d spausdintuvas, Žaidimų kūrimo pamokos Klaipėdoje, Būreliai Klaipėdoje, studijos Klaipėda,