Tag Archives: Konferencija

International online Conference “Living School: A Space to Create, Grow, Be”

Public institution „Edukateka“ and Klaipėda Gedminai progymnasium

We are pleased to invite you to the International online Conference “Living School: A Space to Create, Grow, Be”, which will take place on 9 February 2021.

Planned duration – 4 hours

The aim of the conference is to share best practices about the development of an educational institution as a living organization, creating opportunities for each student to achieve better results according to their abilities.

The task of the conference is to share experience on how to organize the educational process in a conventional, remote or mixed way, in which:

* ICT innovations are used;

* advanced, non-traditional teaching methods and techniques are used to ensure the individual progress of each student;

* activities are organized that promote the expression of students’ creativity;

* innovative teaching tools and their application to improve the quality of teaching and learning.

The participants of the conference – teachers, principals, their deputies and other educational specialists from European countries.

Conference organization procedures:

* the form of reports is not regulated;

* emphasis is placed on personal experience, examples, practically applied methods;

* duration of reports – 10-15 min.

Speakers please fill in and submit the online form until 22 January 2021

REGISTRATION FOR SPEAKERS

Registration is open until 22 January 2021, but when 16 speakers are registered, registration will be closed before that date.

For registration to the conference, both speakers and participants please fill in and submit the online form until 2 February 2021

REGISTRATION FOR PARTICIPANTS

The language of the Conference is English.

Certificates will be issued to participants and speakers.

RESPUBLIKINĖ NUOTOLINĖ KONFERENCIJA „GYVOJI MOKYKLA: ERDVĖ KURTI, AUGTI, BŪTI“

VšĮ „Edukateka“ ir Klaipėdos Gedminų progimnazija 2020 m. gruodžio 10 dieną organizuoja respublikinę nuotolinę konferenciją, kurios tikslas – pasidalinti gerąja patirtimi apie švietimo įstaigos kaip gyvosios organizacijos vystymą(si), kur kiekvienam įstaigos mokiniui, pedagogui kuriama terpė augti, pasiekti geresnių/ suasmenintų rezultatų pagal individualius gebėjimus/poreikius.

Konferencijos nuostatai

Kviečiame mokytojus pasidalinti savo gerąja patirtimi su šalies mokytojais ir/ar pasisemti patirties iš kolegų.

Pranešimų forma nereglamentuojama.
Akcentuojama asmeninė patirtis, pavyzdžiai, praktiškai pritaikyti metodai.
Pranešimų trukmė – 10-15 min.
Pranešėjai iki 2020 metų gruodžio 3 dienos pateikia užpildytas anketas
Iki susitikimo konferencijoje!

Šiuolaikinių informacinių technologijų panaudojimo įtaka ugdymo kokybei

Geg 5, 2015 | Posted by in Uncategorized | 0

OLYMPUS DIGITAL CAMERABalandžio 30 dieną Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras kartu su Šiaulių universitetu, LieDM asociacija, Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų vadovų asociacija, Kretingos rajono pedagogų švietimo centru, Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriumi organizavo II Respublikinę mokslinę – praktinę konferenciją „Šiuolaikinių informacinių technologijų panaudojimo įtaka ugdymo kokybei”. Konferencijos, kurioje dalyvavo švietimo įstaigų vadovai, aukštųjų mokyklų dėstytojai, suaugusiųjų mokyklų, profesinio rengimo ir bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai bei andragogai tikslas – aptarti šiuolaikinių informacinių ir ryšių technologijų panaudojimo įtaką formaliojo ir neformaliojo ugdymo kokybei ir skatinti viešą diskusiją bei tarpinstitucinį bendradarbiavimą. Šioje konferencijoje VšĮ „Edukateka” steigėjai Saulius Rudelis, Anton Petrovskij bei Gediminas Jonauskas skaitė pranešimą „Švietimas skaitmeniniame amžiuje. Mokymosi veiksmingumas, ugdant XXI amžiaus įgūdžius”, kuriame kalbėjo apie tai, kad mokymo(si) metodų ir aplinkų kūrimas turėtų atitikti mokinių poreikius ir sukurti sąlygas, kurios įgalintų juos aktyviai mokytis, efektyviai veikti. Kokie metodai ir kokia aplinka yra turinti edukacinę vertę? Į sėkmę veda tūkstančiai kelių…