Šiuolaikinių informacinių technologijų panaudojimo įtaka ugdymo kokybei

OLYMPUS DIGITAL CAMERABalandžio 30 dieną Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras kartu su Šiaulių universitetu, LieDM asociacija, Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų vadovų asociacija, Kretingos rajono pedagogų švietimo centru, Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriumi organizavo II Respublikinę mokslinę – praktinę konferenciją „Šiuolaikinių informacinių technologijų panaudojimo įtaka ugdymo kokybei“. Konferencijos, kurioje dalyvavo švietimo įstaigų vadovai, aukštųjų mokyklų dėstytojai, suaugusiųjų mokyklų, profesinio rengimo ir bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai bei andragogai tikslas – aptarti šiuolaikinių informacinių ir ryšių technologijų panaudojimo įtaką formaliojo ir neformaliojo ugdymo kokybei ir skatinti viešą diskusiją bei tarpinstitucinį bendradarbiavimą. Šioje konferencijoje VšĮ „Edukateka“ steigėjai Saulius Rudelis, Anton Petrovskij bei Gediminas Jonauskas skaitė pranešimą „Švietimas skaitmeniniame amžiuje. Mokymosi veiksmingumas, ugdant XXI amžiaus įgūdžius“, kuriame kalbėjo apie tai, kad mokymo(si) metodų ir aplinkų kūrimas turėtų atitikti mokinių poreikius ir sukurti sąlygas, kurios įgalintų juos aktyviai mokytis, efektyviai veikti. Kokie metodai ir kokia aplinka yra turinti edukacinę vertę? Į sėkmę veda tūkstančiai kelių…