“Yearning for non-formal learning”

 

Mūsų įstaiga laimėjo finansavimą dalyvauti pusantrų metų truksiančiame programos „Erasmus+“ projekte Nr. 2020-3-PL01-KA105-094932 „Yearning for non-formal learning“ – darbuotojų išvykai mokytis suaugusiųjų švietimo organizacijose užsienyje.

Projekto trukmė – 2021 m. kovo 1 d. – 2022 m. rugpjūčio 31 d.

Projekto koordinatorius ir kontaktinis asmuo įstaigoje – Saulius Rudelis

Projekto mobilumo metu 25 asmenys iš 5 Europos šalių (Graikijos, Italijos, Lietuvos, Lenkijos ir Rumunijos) dirbantys su jaunimu ugdys jaunimo įgalinimo kompetenciją, diegdami neformaliojo mokymosi metodus savo darbe su jaunimu ir suaugusiais:

  • kaups žinias apie neformalųjį švietimą (jo elementus ir taisykles), kaip priemonę, padedančią veiksmingai mokytis ir įgalinti jaunimą ir suaugusiuosius
  • įgis įgūdžių naudoti neformaliojo mokymosi metodus savo darbe (poreikių tyrimas, tikslų nustatymas, metodų pritaikymas, apibendrinimas, refleksija, grupės dinamika)
  • formuos pozityvų požiūrį ir motyvaciją į neformalųjį švietimą ir diegs neformaliuosius metodus jaunimo ir suaugusiųjų darbe bei suvoks apie šios ugdymo formos naudą

Šis projektas įgyvendina kiekvienos organizacijos partnerės tikslus, nes:

  • padidins naujų darbuotojų/savanorių kompetencijas
  • pagerins viso personalo darbo kokybę (tiek didinant naujų narių kompetencijas, tiek perduodant jų įgytas žinias kitiems)
  • išplės organizacijų kryptingą pasiūlą tikslinėms grupėms
  • padidins organizacijos pripažinimą tiek vietiniu, tiek tarptautiniu mastu
  • leis užmegzti naujas tarptautines partnerystes
* Projektas yra finansuojamas iš Erasmus+ programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.
* Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Švietimo mainų paramos fondas ir Europos Komisija negali būti laikomi atsakingais už bet kokį straipsnyje pateikiamos informacijos naudojimą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *