Seminaras „Festivalio „Mes Lietuvos vaikai” šokio dalies repertuaro pristatymas ir mokymas. II dalis”

Šių metų kovo 3 dieną, Klaipėdos Gedminų progimnazijoje, Gedminų g. 3, Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras kartu su VšĮ „Edukateka“ rengia 6 akademinių valandų kvalifikacijos tobulinimo seminarą „Festivalio „Mes Lietuvos vaikai“ šokio dalies repertuaro pristatymas ir mokymas. II dalis“.
Seminaro tikslas – plėtoti bei pagilinti šokio, neformalaus švietimo mokytojų profesines, bendrąsias kompetencijas, padėti pasiruošti respublikinio festivalio „Mes Lietuvos vaikai“ šventiniam koncertui.
Lektoriai Saulius Rudelis, Nijolė Gilienė, Loreta Damijonaitytė, Gitana Puzinienė, Vaidotas Gilys
Seminaro kaina 0,87 Eur (už pažymėjimą)
Pradžia 13.00 val.