Įspūdžiai iš BETT parodos

Sausio 21 – 24 dienomis Londone (Didžioji Britanija) vyko Britų Švietimo ir mokymo technologijų paroda (BETT – British Education and Training Technology) bei kvalifikaciniai tobulinimo seminarai, kurioje dalyvavo ir mūsų įstaigos atstovai.

BETT – vienas didžiausių švietimo renginių pasaulyje, į kurį atvyksta pedagogai bei mokymo technologijų gamintojai iš visos Europos ir pasaulio. Ši paroda – tai keturios dienos, skirtos inovacijoms ir įkvėpimui, po vienu stogu sutelkusi bendrą mokymo ir mokymosi bendruomenę.

Parodoje buvo pristatomos įvairios inovatyvios ugdymo priemonės, skirtos nuo ikimokyklinukų iki studentų. Atskirai pristatomos priemonės, skirtos specialiųjų poreikių mokiniams.

Parodoje buvo galima pasisemti idėjų, pamatyti ir praktiškai išbandyti priemones, pradedant klasės baldų konstrukcija ir baigiant trimatėmis technologijomis, mokyklų animacijos studijomis, radijo stotimis ir pan. Vyravo, aišku, aukštosios technologijos, tačiau ne viename paviljone puikavosi ir nemenkas skaičius „popierinių” mokymo priemonių: pratybų sąsiuvinių, mokytojo knygų ir kt.

Parodos metu buvo galima įsitikinti, kad viskas, kas kuriama nauja, kuriama kryptingai, mažinant pamokos laiko, mokytojo pasirengimo pamokai, mokinių darbų taisymo ir vertinimo laiko sąnaudas, keliant mokinių mokymosi motyvaciją.

Renginių metu buvo galimybė susipažinti su parengtomis ir išleistomis mokymo priemonėmis, jų ypatumais, naujausiomis specialiųjų mokymo priemonių rengimo technologijomis, kurių pagalba mokytojai gali naudotis sukurtais ir sukauptais mokymo(si) resursais. Tai ir atskiros mokomosios programos, ir tiesiog dideli internetiniai portalai, kuriuose mokyklos registruojasi ir gali naudotis ten patalpintais resursais. Tokių portalų yra ne vienas. Todėl egzistuoja galimybė mokykloms rinktis. Pavyzdžiui, tūkstančiai mokomųjų programų ir video medžiagos sukaupta ir prieinama Teacher TV, Pupils TV internetiniuose portaluose. Taip pat populiarios virtualios mokymo(si) aplinkos, kuriose esančių technologijų pagalba mokytojai ir mokiniai gali kurti mokymo priemones, konstruoti, daryti bandymus, tikrinant iškeltas hipotezes ir pan., dalintis informacija, bendrauti.

Parodos metu vyko įvairūs seminarai, kurių metu pedagogai dalinosi  patirtimi informacinių komunikacinių technologijų naudojimo ugdyme klausimais, pristatė įvairius mokymo(si)  metodus.

Lankydamiesi parodoje, įsitikinome, jog tinkamai ir kryptingai naudojamos IKT turi didžiulį teigiamą poveikį ugdymo(si) procesui,  pasisėmėme naujų idėjų, kaip galėtumėme ir su turimais nedideliais resursais tobulinti IKT naudojimą savo darbe, savo sukaupta patirtimi, idėjomis bei įžvalgomis mielai pasidalintumėme ir su jumis mūsų siūlomų seminarų metu.