Tautiškumo ir tarptautiškumo dermė ugdyme

Rugpjūčio 24-26 dienomis Vilniuje vyko tarptautinis kontaktinis seminaras „Tautiškumo ir tarptautiškumo dermė ugdyme“, kuriame dalyvavo lietuviai mokytojai, dirbantys Lietuvoje, Jungtinėje karalystėje, Norvegijoje, Vokietijoje, Airijoje, JAV, Islandijoje, Austrijoje, Belgijoje ir Ispanijoje. Seminaro tikslas – skatinti Lietuvos mokytojus, gyvenančius Lietuvoje ir už Lietuvos ribų, bendradarbiauti, kuriant nacionalinius „eTwinning“ projektus, taip plėtojant tautiškumo idėją tarptautiškumo kontekste. Seminaro metu mokytojas Saulius Rudelis pristatė mūsų įstaigos vykdytą projektą „Skirtingų kultūrų suvienyti…“, kuris buvo apdovanotas Nacionaliniu Kokybės ženkleliu.

Seminaro metu buvo užregistruotas projektas „Laiškas Lietuvai“, kuriuo bus siekiama skatinti lietuvybės puoselėjimą palaikant kultūrinius ryšius tarp Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių lietuvių. Projekte planuoja dalyvauti mokiniai iš Lietuvos, Jungtinės karalystės, Norvegijos, Islandijos, Jungtinių Amerikos Valstijų.