Jei mokytojas kuria sėkmės istoriją, laimi jo mokiniai

Labai džiaugiamės pirmuoju įgyvendintu projektu – tikimės, kad tai paskatins ir kitus mokytojus įgyvendinti savo idėjas. Svajonės pildosi, reikia tik garsiai apie jas kalbėti. Programos „Projektų mugė“ tikslas – padėti surinkti lėšas, kurios pagelbėtų įgyvendinti mokytojų ir jų ugdytinių idėjas, vykdomas veiklas. „Projektų mugė“ yra įrankis, kur kiekvienas tiesiogiai gali prisidėti prie projekto ar idėjos įgyvendinimo. Pedagogai iš visos Lietuvos skelbia savo idėjas, o privatūs asmenys ar įmonės paaukoję jai savo nuožiūra reikalingą, galimą pinigų sumą, prisideda prie šios idėjos išsipildymo.

Nuoširdžiai dėkojame visiems rėmėjams bei cituojame mokytojos laišką:

Aš, Vida Daugėnienė, Mažeikių Kalnėnų pagrindinės mokyklos 2a klasės mokytoja, džiaugiuosi galėdama pasigirti, kad nuo šiol mano darbą ir mano klasės mokinių mokymosi procesą kasdien palengvina naujasis klasės pagalbininkas interaktyvi lenta SMART Board M-800. Šio pagalbininko dėka vaikai aktyviau dalyvauja mokymosi procese, kuris paįvairintas įvairiausiais piešiniais, diagramomis ir spalvomis, lengviau įsisavina mokymosi medžiagą ir žaismingai sprendžia jiems pateiktas užduotis.
Svajonė klasėje turėti interaktyvią lentą lydėjo kelerius metus, kol vieną dieną mokinės mama paragino kreiptis į VšĮ „Edukateka“, kuri padeda tokioms svajonėms išsipildyti. Susisiekus telefonu su VšĮ „Edukateka“ atstovu gavau visą reikiamą informaciją ir padrąsinimą pateikti paraišką lėšų savo idėjos įgyvendinimui. Džiaugiuosi, kad lėšų rinkimo procesas vyko sklandžiai ir jau po 9 mėnesių klasėje galėjome džiaugtis naujuoju pagalbininku – interaktyvia lenta.
Reiškiu nuoširdžią padėką visam VšĮ „Edukateka“ kolektyvui, o ypač p. G. Jonauskui ir p. S. Rudeliui, kurie mane padrąsino ir įtikino, kad tik atkakliausieji patiria sėkmę. Organizacijos vykdoma socialinė programa „Projektų mugė“ buvo puikus įrankis visiems privatiems asmenims ir įmonėms aukojant prisidėti prie mano pateikto projekto įgyvendinimo. Džiaugiuosi, kad sutikau tiek daug geros valios žmonių, o VšĮ „Edukateka“ sukurta programa padėjo lengvai ir sklandžiai surinkti lėšas interaktyviai lentai įsigyti.
Noriu padrąsinti visus švietimo sistemos darbuotojus kurti gražias idėjas, kurių tikslas išauklėti vaikus dorais, protingais ir atsakingais žmonėmis.

Daugiau apie „Projektų mugę” http://projektumuge.lt/