„Dare to share” – mokymosi veiklos Klaipėdoje

Kaip viesulas „Edukatekoje“ praūžė spalio antroji savaitė (9-13 d.) – vyko Šiaurės Ministrų Tarybos programos Nordplus (NordPlus Framework Programme), skirtos Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimui švietimo srityje,  Nordplus Junior paprogramės projekto „Dare to share“ mokymosi mobilumas, kuriame dalyvavo partneriai iš Latvijos bei Estijos mokyklų. Svečiai susipažino su VšĮ „Edukateka“, jos veikla, dalyvavo pamokose, kūrybinėse dirbtuvėse, iš arčiau pažino Lietuvos istoriją ir kultūrą, išmoko lietuvių liaudies šokių, ratelių bei žaidimų, savo žinias pasitikrino netradicinėje pamokoje „Klaipėdos istorija“. Taip pat vaikai mokėsi latvių bei estų liaudies šokių bei ratelių.

Mokytojai šią savaitę taip pat mokėsi: turėjo galimybę pasidalyti gerąja patirtimi, diskutuodami apie efektyviausius mokymo metodus, edukacines aplinkas, bendradarbiavimo su mokinių tėvais formas, ugdymo procese iškylančias problemas.

Paskutinį mokymosi veiklų vakarą susirinkusius svečius, mokinius, jų tėvelius, mokytojus džiugino nuostabūs lietuvių, latvių bei estų liaudies šokiai – tai padėkų ir atsisveikinimo vakaras, kuriame nuskambėjo daug gražių, jaudinančių padėkos žodžių.

Susitikimo akimirkos

Projekto veiklos Klaipėdoje baigėsi, tačiau projektas tęsiasi. Greitu laiku mūsų laukia mokymosi veiklos Estijoje.

Nordplus Junior administruoja Tarptautinių programų agentūra (angl. IPO) Švedijoje