Startavo programos „Kultūros edukacija“ projektas „Klaipėdos kraštas – kultūrų kryžkelė“

LRKM logo LT visi-01                        LTK_Logotipas

 

Rugsėjo 7 d. įvyko pirmasis programos „Kultūros edukacija“  projekte „Klaipėdos kraštas – kultūrų kryžkelė“ dalyvaujančių įstaigų koordinatorių susitikimas. Jie aptarė projekto veiklas, numatė projekto susitikimų programas. Projekto dalyvių laukia išties įdomios veiklos: projekto logotipo kūrimas, bendros repeticijos – mokiniai susitikimų metu kartu mokysis Klaipėdos krašte gyvenančių tautinių mažumų, lietuvių liaudies šokių, dainų, žaidimų, vyks kulinarinio paveldo pamokos ir degustacija, kūrybinės dirbtuvės – elektroninės knygos „Klaipėdos kraštas – kultūrų kryžkelė“ sudarymas anglų, vokiečių, rusų kalbomis, susitikimas-popietė su tautinių mažumų atstovais, protų mūšis, bendras visų dalyvių koncertas.

Informacija apie projektą:

Projekto koordinatorius – VšĮ „Edukateka“

Partneriai:

Klaipėdos Gedminų progimnazija;

Klaipėdos „Santarvės“ pagrindinė mokykla;

Klaipėdos Ievos Simonaitytės mokykla;

Klaipėdos r. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija;

Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija;

Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla;

Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras;

Klaipėdos „Litorinos“ mokykla.

Projekto idėja – atskleisti ir suvokti savo ir kitos tautos kultūrines vertybes, suprasti kultūrinius panašumus bei skirtumus. Mūsų pasirinkta vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo forma – kultūriniai mainai bei kūrybinės dirbtuvės tarp skirtingų ugdymo įstaigų, kurie sukurs sąlygas vaikų ir jaunimo specialiųjų bei kultūrinių kompetencijų ugdymui, tai yra padės jiems sėkmingai ugdyti bendradarbiavimo, bendravimo, iniciatyvumo ir kūrybiškumo įgūdžius.

Projekto metu didelis dėmesys bus skiriamas Klaipėdos krašte gyvenančių tautinių mažumų kultūriniam pažinimui, stereotipų laužymui bei savo tautos savitumo atskleidimui.  Vykdant projektą bus  organizuojama pažintinė – tiriamoji, meninė, kūrybinė veikla. Kiekvieno bendro susitikimo veiklas  moderuos skirtingų mokyklų atstovai. Projekto metu programos dalyviai turės galimybę susitikti ir diskutuoti su visuomenės veikėjais, atstovaujančiais skirtingoms tautinėms mažumoms. Į projekto veiklas bus įtraukiami mokinių tėvai. Programos dalyviai įgis kompetencijų tolerancijos, atvirumo kitai kultūrai, požiūrio formavime. Skatins kritinį vaikų ir jaunimo požiūrį į mokymo priemones naudojamas mokykloje kalbant apie toleranciją ar multikultūros ugdymą. Didelį dėmesį programos rengėjai skirs jos sklaidai, kad projekto idėja, galutinis produktas bei rezultatas pasiektų kuo platesnę auditoriją. Planuojamus rezultatus labiausiai padės pasiekti mokinių ir mokytojų susitikimai, bendros veiklos susitikimų metu bei neformalus bendravimas, bendravimas ir bendradarbiavimas multikultūrinėje komandoje.

Numatoma, kad projekte dalyvaus 5-10 klasių mokiniai iš kiekvienos projekte dalyvaujančios mokyklos ar neformalaus švietimo įstaigos. Mokiniai mokysis savo ir kitų tautų liaudies ir populiarių dainų, tautinių šokių, kurs tautas suvienijantį projekto simbolį, kurs trumpus filmus, dalyvaus kūrybinėse dirbtuvėse, dalyvaus susitikimuose su visuomenės veikėjais, rengs pasirodymus vietos bendruomenėms.

Projekto dalyviai pasidalins jų surinkta informacija apie Klaipėdos krašte gyvenančių tautinių mažumų kultūros paveldą, taip pat organizuos nacionalinių kostiumų foto ir piešinių parodą. Dalyviai kurs elektroninę knygą (metodinę priemonę), pristatančią tautinius skirtumus, papročius bei tautinius patiekalus. Projekte atsispindės tautų tradicijos, festivaliai, istorija, šokis, muzika, kalbos bei pilietiškumas. Projektas lavins vaikų ir jaunimo bendravimo gimtąja, užsienio kalbomis ir skaitmeninio raštingumo kompetencijas, kultūrinį sąmoningumą.

Projekto trukmė – 2016 m. rugsėjo 15 d. – gruodžio 15 d.

Projekto vadovas ir kontaktinis asmuo įstaigoje – Saulius Rudelis

Projekto veiklos planas

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija