„Klaipėdos kraštas – kultūrų kryžkelė“

Lietuvos kultūros tarybos sprendimu VšĮ „Edukatekai“ skirtas dalinis finansavimas Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Kultūros edukacija“ projekto „Klaipėdos kraštas – kultūrų kryžkelė“ įgyvendinimui.

Projekto metu didelis dėmesys bus skiriamas Klaipėdos krašte gyvenančių tautinių mažumų kultūriniam pažinimui, stereotipų laužymui bei savo tautos savitumo atskleidimui.  Projekto idėja – atskleisti ir suvokti savo ir kitos tautos kultūrines vertybes, suprasti kultūrinius panašumus bei skirtumus. Vykdant projektą bus  organizuojama pažintinė – tiriamoji, meninė, kūrybinė veikla, lavinamos vaikų ir jaunimo bendravimo gimtąja, užsienio kalbomis ir skaitmeninio raštingumo kompetencijos, kultūrinis sąmoningumas. Projektas bus vykdomas 2016 metų rugsėjo – gruodžio mėnesiais.