Seminaras „Festivalio „Mes Lietuvos vaikai” šokio dalies repertuaro pristatymas ir mokymas. I dalis”

Šių metų vasario 24 dieną, Klaipėdos jaunimo centre, Puodžių g. 1, Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras kartu su VšĮ „Edukateka“ rengia 6 akademinių valandų kvalifikacijos tobulinimo seminarą „Festivalio „Mes Lietuvos vaikai” šokio dalies repertuaro pristatymas ir mokymas. I dalis”.
Seminaro tikslas – plėtoti bei pagilinti šokio, neformalaus švietimo mokytojų profesines, bendrąsias kompetencijas, padėti pasiruošti respublikinio festivalio „Mes Lietuvos vaikai” šventiniam koncertui.
Lektoriai Ilona Stankevičienė, Violeta Šleinienė, Esmeralda Zubrickienė, Laura Šleiniūtė, Valdas Paulauskas
Seminaro kaina 0,87 Eur (už pažymėjimą)
Pradžia 14.30 val.