Respublikinė konferencija „MOKAU(SI) KITAIP?!“

Kovo 23 d. Klaipėdos Gedminų progimnazijoje vyko respublikinė meninio ugdymo mokytojų metodinė – praktinė konferencija „MOKAU(SI) KITAIP?!“ Gausiai susirinkę konferencijos dalyviai klausėsi pranešimų, kuriuose buvo apžvelgtas meninio ugdymo dalykų indėlis į asmenybės ugdymą, aptartos meninio ugdymo dalykų kaitos tendencijos, perspektyvos, meninės kūrybos ugdymo  galimybės vykdant projektines veiklas, specialiųjų poreikių vaikų meninio ugdymo galimybės.

Kūrybinių dirbtuvių metu mokytojai pasidalijo sukaupta metodine, praktine patirtimi, pristatė pamokų organizavimo būdus, metodus, padedančius motyvuoti mokinius, ugdyti kūrybiškumą.

Konferenciją organizavo: Klaipėdos Gedminų progimnazija, VšĮ „Edukateka“, Šokio mokytojų asociacija, Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centras, Klaipėdos miesto savivaldybės Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyrius.

Su konferencijos medžiaga galite susipažinti VšĮ „Edukateka” Edukacinės patirties banke.

Konferencijos akimirkos: