Neformalaus ugdymo krepšelį gauna visos mūsų vykdomos programos!

2c57c015b36effddb503333b695d75afBičiuliai, turime džiugių naujienų! Neformalaus ugdymo krepšelį (~15 eurų), gauna visos VšĮ Edukateka veiklos, kurios į jį pretendavo!

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2015 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. AD1-2825 patvirtino Klaipėdos miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų, kurios atitinka nustatytus reikalavimus ir gali būti finansuojamos, sąrašą.
Vyriausybės nutarimu skiriamas mokinio krepšelis sudarys geresnes sąlygas mokyklinio amžiaus vaikų užimtumui, socializacijai ir gebėjimų ugdymui, leis ypatingą dėmesį skirti tiems vaikams, kurie iki šiol nelankė jokių užsiėmimų.

Krepšelio lėšomis galės būti finansuojamas vaiko dalyvavimas vienoje pasirinktoje programoje.

Kviečiame nedelsti ir registruotis telefonu +370 622 222 32 arba https://edukateka.lt/neformalus