Pranešimai

Darbo autorius

 

Darbo pavadinimas (rūšis) Įstaiga Anotacija
Karolis Makauskas Kryptingo teatrinio ugdymo sistema Klaipėdos Simono Dacho progimnazijoje (pranešimas) Klaipėdos Simono Dacho progimnazija Nuo 1991 metų Klaipėdos Simono Dacho mokykloje veikia Kryptingo teatrinio ugdymo programa, skirta vaiko asmenybės ugdymui pasitelkiant teatrinės raiškos priemones.

Teatrinis_ugdymas_Klaipedos S.Dacho_progimnazijoje

 

Arnolda Kapačinskienė Muzikos ir šokio integracijos reikšmė ugdant specialiųjų ugdymo(-osi) poreikių mokinius

(pranešimas)

Šiaulių logopedinė mokykla

 

Šiaulių logopedinė mokykla – vienintelė Lietuvoje, teikianti nuolatinę kvalifikuotą specialiąją pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, sudaranti galimybę jų kalbinės raiškos plėtotei, formuojant pilietiškai aktyvią asmenybę, gebančią integruotis ir socializuotis šiuolaikiniame gyvenime. Mokyklos tikslas – tenkinti mokinių, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, poreikius, atsižvelgiant į jų gebėjimus ir galias, įgyvendinant pritaikyto pagrindinio ugdyme ir individualizuotas programas.

Muzikos ir šokio integracijos reikšmė ugdant specialiųjų ugdymo(-osi) poreikių mokinius

 

Kristina Rudelienė,

Asta Jankauskienė

 

Meninės kūrybos ugdymo galimybės vykdant tarptautinius projektus

(pranešimas)

Klaipėdos Gedminų progimnazija

 

Šiuolaikiniame, sparčiai besikeičiančiame pasaulyje mokytojas yra ne tik žinių perteikėjas, jis turi atlikti daug daugiau: „uždegti“ savo mokinius – ugdyti jų kūrybiškumą. Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose – puiki galimybė mokyti(s) kitaip, siejant kūrybines užduotis, per dalykų pamokas įgytas žinias.

Meninės kūrybos ugdymo galimybės vykdant tarptautinius projektus

Simona Petrovskaja Sutrikusios klausos mokinių mokymas(is) Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokykloje

(pranešimas)

Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokykla

 

Pranešime supažindinama kokios yra fiziologinės sutrikusios klausos asmenų neprigirdėjimo savybės. Pateikiamos sutrikusios klausos mokiniams skirtos mokymo(si) aplinkos charakteristikos ir svarba. Supažindinama koks yra pedagogų pasiruošimas dirbti su mokiniais, turinčiais klausos sutrikimą, kokie kyla sunkumai ugdymo procese. Taip pat pranešime pateikiama kaip organizuojamas ir vykdomas sutrikusios klausos mokinių mokymo(si) procesas Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokykloje.

Sutrikusios klausos mokinių mokymas(-is) Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokykloje

Vida Gnedojienė Kūrybiško džiaugsmo ugdymas technologijų pamokose

(pranešimas)

Klaipėdos Gedminų progimnazija

 

Pagrindiniai mokytojo ir mokinių veiklos keliai ugdant asmenines savybes bendradarbiaujant, gilinantis į save, supančią aplinką, jungiant įprastus ir naujus dalykus sukurti daiktą, kuris būtų orginalus, savitas, meniškas, kokybiškas teisingas ir keltų moralinį, materialinį, etinį ir estetinį pasigėrėjimą.

KŪRYBIŠKUMO DŽIAUGSMAS TECHNOLOGIJŲ PAMOKOJE

Gediminas Jonauskas,

Saulius Rudelis

Tarptautiniai projektai – puiki galimybė mokyti(s) kitaip?

(pranešimas)

Klaipėdos Gedminų progimnazija,

VšĮ „Edukateka“

Gyvename sparčiai besikeičiančioje visuomenėje. Švietimo institucijos nuolat susiduria su iššūkiu – organizuoti mokinių ugdymą̨ taip, kad kuo greičiau būtų užpildytos mokinių žinių spragos, įgytos arba patobulintos kompetencijos, ugdytiniai paruošti integruotis į visuomenę bei darbo rinką. Šie iššūkiai negali būti realizuoti be vidinės mokinio motyvacijos, noro tobulėti. Ne paslaptis, jog motyvacija didėja, kai besimokantysis turi aiškų tikslą, ir jam mokytis/dirbti yra įdomu.

TARPTAUTINIAI PROJEKTAI – PUIKI GALIMYBĖ MOKYTI(S) KITAIP

Romualdas Adomavičius Mano jūra – tolima ir artima

(pranešimas)

Lietuvos jūrų muziejus

 

Projektas „Mano jūra – tolima ir artima“ įgyvendinamas nuo 2011 m. Per ketverius projekto gyvavimo metus buvo aplankytos Šilutės, Šilalės, Skuodo, Mažeikių, Tauragės, Telšių, Kelmės, Plungės   rajonų mokyklos bei vietos gyventojų bendruomenės. Surengta 159 išvažiuojamieji kultūriniai edukaciniai užsiėmimai, kuriuose sudalyvavo beveik 7000 dalyvių.

Įgyvendinant projektą prisidėta plėtojant kultūros sklaidą bei gerinant jos prieinamumą visiems šalies gyventojams.   Išvažiuojamųjų edukacinių užsiėmimų   forma paįvairino bei papildė regiono kultūrinių renginių sąrašą. Bendromis pastangomis ir veiksmais stiprino žmonių ir institucijų integracija. Projektas prisidėjo plėtojant vaikų ir jaunimo kultūrinę edukaciją, estetinius, savarankiškos savišvietos įgūdžius; aplinkos pažinimo ir tausojimo, jūreivystės puoselėjimo Lietuvoje idėjas.

MANO JURA_TOLIMA IR ARTIMA

Vaidė Gaudiešiūtė Mokausi muziejuje.

Kūrybiniai edukaciniai projektai LDM Prano Domšaičio galerijoje

(pranešimas)

LDM Prano Domšaičio galerija

 

Prano Domšaičio galerija – Lietuvos dailės muziejaus padalinys, įsikūręs Klaipėdos istorinėje dalyje (Liepų g. 33). Viena svarbiausių galerijos veiklos sričių – edukacinė veikla, kurią organizuoja 1989 m. įkurtas Meno pažinimo centras. Jo tikslas – įdomia ir patrauklia forma supažindinti lankytojus su Prano Domšaičio galerijos ekspozicijomis ir parodomis, ugdyti žingeidų lankytoją, patiriantį galerijoje meno pažinimo ir kūrybos džiaugsmą. Meno pažinimo centre įrengta speciali mokymosi aplinka: tapytojo ir grafiko dirbtuvės, patogios darbo vietos, erdvus parodoms skirtas ekspozicinis plotas. Molbertais, multimedijomis ir kita įranga aprūpinta „mobili studija“ leidžia bet kurią ekspozicijos salę pritaikyti kūrybinei ar pažintinei veiklai.

Prano Domšaičio galerijos muziejininkai nuolat ieško naujų formų, leidžiančių įtaigiai pristatyti galerijos eksponatus įvairaus amžiaus vaikams, jaunimui ir suaugusiems. Todėl viena iš pagrindinių veiklos krypčių tampa bendri Prano Domšaičio galerijos ir įvairių ugdymo įstaigų kūrybiniai edukaciniai projektai. Jų tikslas – remiantis ekspozicijomis ir parodomis, edukavimo muziejuje privalumais bei galimybėmis, sukurti interaktyvias dailės arba tarpdisciplininių dalykų pažinimo programas, papildančias formaliojo ugdymo procesą ir paverčiančias galeriją kūrybinių ieškojimų vieta.

Mokausi muziejuje. Kurybiniai edukaciniai projektai Domsaicio galerijoje

 

Jolanta

Balčiūnaitė

 

Kūrybiškumo realizavimas klasikinio šokio koncertmeisterio darbe

(pranešimas)

Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla Klasikinis baletas yra sintetinė meno rūšis, kurios sudedamosios dalys yra – kompleksas klasikinio šokio judesių, muzikinės išraiškos priemonės. Pabandysiu apžvelgti, kaip sąveikauja judesių koordinacija su muzikiniu atlikimu. Šiuo metu fortepijoninį atlikimą klasikinio šokio pamokose galima pavadinti taikomuoju menu, nes atliekama muzikinė medžiaga turi atitikti bendriems choreografijos normatyvams

Kūrybiškumo realizavimas klasikinio šokio koncertmeisterio darbe