Seminarai

  • Registracija
  • Vertinimas
http://bit.ly/semireg Registracija į patvirtintaus kvalifikacijos tobulinimo renginius.
http://bit.ly/semivert – Įvykusių kvalifikacijos tobulinimo renginių atsiliepimų ir vertinimo anketa. Prašome užpildyti, tai mums suteiks galimybę tobulėti. Dėkojame už Jūsų laiką.  

Švietimo įstaigoms galime pasiūlyti seminarus šiomis temomis:

  • „Artimesnis mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas: projektų ir skaitmeninių technologijų vaidmuo“**
  • “IKT įrankiai šiuolaikiškos pamokos kūrimui”
  • “Ugdymo efektyvinimas, kuriant palankias mokymo(si) aplinkas“.
  • “Projektas – kaip ugdymo ir mokymosi metodas. Projekto valdymo įrankiai”**
  • “Debesų technologijos įstaigos administravimui“ (mokyklos administracijai)
  • “Mobiliųjų įrenginių panaudojimo galimybės švietime“
  • “Tarpkultūrinės kompetencijos ugdymas: projektų ir skaitmeninių technologijų vaidmuo“
  • “Tiltas į mokymo(si) sėkmę ir kūrybiškumo ugdymą“
  • “Svetainių ir tinklaraščių kūrimas”
  • “IKT įrankiai XXI a. mokytojui: paprastai ir suprantamai”
  • “Ugdymo turinio valdymas pamokoje“**
  • „Kūrybiškumo galia: kai būti ir dirbti susilieja“
  • „Šiuolaikinių IT priemonių panaudojimas neformaliąjame švietime“
  • „IKT ir inovatyvūs ugdymo metodai Europoje. Panaudojimo galimybės ugdymo procese bei projektinėje veikloje“
  • „Mokau(si) kitaip“**
  • „Aktyvaus mokymo metodai. Integruoti projektai“
  • „Komandinis darbas – projektinės veiklos sėkmė“
  • „Praktiniai darbo su Exel programa pagrindai“
  • „Skaitmeniniai projektų rengimo įrankiai“
  • „Šiuolaikinių IKT panaudojimas šokio pamokose“
  • „Virtuali mokymosi aplinka pamokoje“
  • „Lietuvos vakarų krašto dainų šventės, skirtos Mažosios Lietuvos lietuvių dainų šventės 90- mečiui, repertuaro mokymas, aktualijos“
  • „Interaktyvios lentos naudojimas įgyvendinant atnaujintas bendrąsias programas“
  • „Kultūrinės veiklos organizavimas. Kultūros projektų valdymas“

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis info@edukateka.lt . Seminarų dalyviams išduodame kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus.

**akredituota programa