Projektai

  • Vykdomi
  • Įvykdyti

Tarptautinis „eTwinning“ programos projektas „ART&MUSIC/SANATSEVER

2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-K-723 „Nevalstybinių neformaliojo švietimo erdvių, valstybinių ir nevalstybinių mokyklų modernizavimas“ projektas „VšĮ „Edukateka“ materialinės – techninės bazės stiprinimas neformaliojo vaikų švietimo patrauklumo ir prieinamumo didinimui“

Tarptautinis  „Nordplus“ programos projektas „Let’s learn together“

Tarptautinis „eTwinning“ programos projektas „Let me show you…

Kultūros edukacijos projektas „Išdrįsk dalintis“

Nacionalinė švietimo įstaigų projektų paroda – mini mokymai „Proketų mugė 2019

Tarptautinis  „Nordplus“ programos projektas „Dare to share“

eTwinning programos projektas „Mes tikrai mylim Lietuvą, ar mylit ją jūs?“

Nacionalinė švietimo įstaigų projektų paroda – mini mokymai “Projektų mugė 2018. Šimtas žinučių tau, Lietuva”

Respublikinė švietimo įstaigų projektų paroda „Projektų mugė 2017“

Programos „Kultūros edukacija“ projektas „Klaipėdos kraštas – kultūrų kryžkelė

Respublikinis kultūros ir meno projektas „Klumpakojis

Integruotas edukacinis regioninis projektas „Skirtingų kultūrų suvienyti…“

Tarptautinis eTwinning programos projektas „You & me with ICT“

Tarptautinis eTwinning programos projektas „Tracing our roots through traditional folk dances“

Tarptautinis eTwinning programos projektas „Skirtingų kultūrų suvienyti“

Tarptautinis eTwinning programos projektas „Sustok, akimirka žavinga“

Tarptautinis eTwinning programos projektas „Laiškas Lietuvai“